All makt utgår från folket. Kapitel 1: Statsskickets grunder 2019-12-02

Makten utgår inte längre från folket!

all makt utgår från folket

Denna offentliga makt har alltmer underminerats av andra maktfaktorer och dessutom degenererat som den viktigaste samhällsbärande maktfaktorn. Men äntligen släpps en annan röst fram, nämligen journalisten Salam Karam, som. Massmigration, asylbaronisindustri och krigsindustri tycks vara konklusionen. Det finns många exempel på hur denna liknelse utnyttjats, men också på hur den lett till många problem. Jag ser många tecken på att det svenska politiska etablissemanget slagit in på en väg som för landet mot ett tillstånd av upplösning. De anser sig veta bättre än sina väljare och ser som sin uppgift att tala om för väljarna vad de skall tycka. Vad kommer det att kosta med en havererad krona? Vi kan tydligt se hur eliten bildar allians med minoriteterna och så att säga för deras talan.

Next

All makt utgår från folket?

all makt utgår från folket

Jag är näst intill ny kommentator här på bloggen. Så länge demokratin varit aktuell har man också diskuterat demokratins problem. Listan kan göras hur lång som helst. Ett homogent samhälle med minoriteter och andra oliktänkande kan kränkas när majoriteten stiftar lagar osv. Den vetenskapsman som skarpast karaktäristerat byråkratins väsen är tysken Max Weber.

Next

Riksdagen

all makt utgår från folket

Idag har inte situationen förändrats utan vi kommer att få bevittna hur den politiska adeln fullständigt struntar i vad väljarna röstat på och istället kommer att värna de egna privilegierna. Att vara vitlistad betyder inte att kommentaren stöds av bloggen, bara att kommentatorn når över en viss lägsta kvalitet och inte bryter mot reglerna. Maktpositioner delas ut i riksdagen till kommunister och till ett misslyckat miljöparti med stöd av 4. Vi röstar fram politiska partier sen avgör dom vilka som ska styra Sverige. Demokratin står inför en ny utvecklingsfas.

Next

Grundlagarna

all makt utgår från folket

Självklart bekostas den allmänna pensionen av skattemedel. Sverige är idag vårt genom svensk strävan. Det är knappast manna från himlen. Det vertikala samhället styrs av ett litet fåtal aktörer. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat Montesquieu, utvecklade en lära om att makten - för att inte missbrukas - måste delas. De vill inte ha käbbel.

Next

All offentlig makt i Sverige utgår från folket

all makt utgår från folket

Till och med vanligt livsviktigt D-vitamin försöker dem göra ner som något hälsovådligt. Vilka alla medborgares grundläggande fri- och rättigheter är har en central placering i regeringsformen. Ibland tycks det mest förvånande ha varit att den enskilde väljaren över huvud taget för egen maskin kunde ta sig till vallokalen. Med det nya pensionssystemets införande blev det inkomsten som helt avgjorde pensionens storlek. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. När invånarna får vara med och besluta om en särskild fråga, till exempel i en folkomröstning, kallas det direkt demokrati. Glöm inte att även kommentera krönikan nedan.

Next

Jubileumsmynt

all makt utgår från folket

Det betyder att medborgarna är med och bestämmer genom de politiker som väljs in i riksdag. Jag deltog oxå i folkets demonstration och blev vittne till hur vänstermedia smutskastande oss demonstranter o talare vi blev alla djupt kränkta. För det var en kringväg för invandringsimporten av 160. Deras makt grundar sig på att denna elit kontrollerar stora ekonomiska tillgångarna men också det penningflöde som utgör själva blodet i samhällskroppen. Dessa utmålas som nazister och fascister utan någon förankring i deras politiska program.

Next

Makten utgår inte längre från folket!

all makt utgår från folket

Även om Rousseau dog före revolutionen bröt ut är det svårt att bortse från att styret efter det går hans tes om la volonte general. Det blir allt mindre attraktivt att vara utförare, vilket också märks bland de mer välbeställda inom denna grupp. I den mänskliga kroppen så är blodet och blodomloppet ett osjälviskt tjänande till förmån för kroppens välbefinnande, men det ekonomiska blodomloppet fungerar inte lika osjälviskt utan de som styr detta ekonomiska omlopp försöker att berika sig på samhället enskilda organ och celler. I dag erbjuder det allmänna vaccina- tionsprogrammet gratis vaccinationer till barn. Undantaget är film på bio som är det enda massmedium som får förhandsgranskas av staten. Olof Petersson Även en grundlag kan ha fel.

Next

Demokrati

all makt utgår från folket

För att belysa mitt resonemang använder jag en normalfördelningskurva som ska visa den svenska befolkningen. Risken är för stor att fler vaknar och börjar tänka efter och ifrågasätter… det vill säga Elitens mardröm. Enligt opinionsundersökningarna är en majoritet i Sverige emot regimen, men den behåller sin legitimitet eftersom svenskarna accepterar regimen, trots att de är emot den. De människor som dagligen går till sitt arbete och utför sin funktion, är en förutsättning för själva samhällets existens. Vi hånas, förlöjligas och skräms till tystnad och kollektiv lydnad. Den utmärks av en strikt uppdelning i olika nivåer, formalisering, enhetlighet och fasta befälslinjer. En rik och sjuk människa ger vad som helst för att få sina organ eller till någon närstående, låter långt från verkligheten men är just det.

Next

Grundlagarna

all makt utgår från folket

Vi såg redan efter förra valet hur alliansens politiker struntade i sina väljare och genom Decemberöverenskommelsen — DÖ valde att backa upp en minoritetsregering på vänsterkanten stödd av kommunisterna. Det allmänna intrycket är att utvecklingen från ett vertikalt till ett horisontellt samhälle snarast drivs fram underifrån än ovanifrån. Men nu svänger problembilden igen. Däremot tilldelar han framstående personer i Sverige och utomlands främst för insatser för Sverige kungliga och. Spännande tid vi lever i! Förlåt islam är inget hot i globalismen. Den allmänna folksuveränitetstanken kan förverkligas på många olika sätt. Nya alternativ, nya tankemodeller och förståelseinstrument formuleras.

Next