Estetiske virkemidler. Litterære virkemidler 2019-11-30

estetikk

estetiske virkemidler

Kanskje all tekst på en eller annen måte er sammensatt. En nettside eller en poster? For det første har begrepet en forhistorie ikke minst i England på 60- og 70-tallet f. Og ikke minst at barneskoleelevene har hatt en fin opplevelse og kost seg på besøk her hos oss. Kommentar: Denne oppgaven åpner for ulike løsninger. Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve — ideologi og strategier.

Next

Analytikerne: Analyse av avisartikkel

estetiske virkemidler

Munnlege presentasjonar og elevvurdering Reklameannonsane blei vist på storskjerm medan gruppene forklarte verkemiddelbruken og funksjon. Ein retorisk analyse av ein reklameannonse vil undersøkje korleis ord og setningar saman med illustrasjonar, bilete og layout vil nå oss som mottakarar ved å spele på sendaren sitt truverd eller ekspertise etos , på våre kjensler patos eller på fornufta vår logos. Jeg la blå og gul maling langs kortsiden av arket uten at fargene lå i hverandre, og dro nalen over. Akryl derimot kan brukes opak og en kan legge dekkende farger over tørr maling. Å analysere reklametekstar handlar nettopp om dette: å lese, leite og finne fram til interessante poeng i både overskrifter, biletbruk og plasseringar av logoar og kritisk vurdere korleis dei appellerer til mottakarane. Videre kunne denne gruppen være enige om et bilde av en bestemt kunstner var «bedre» eller «dårligere», uavhengig av egne stilpreferanser. Nye kunststudenter ble så testet med samme testen — og etter noen år ble karrieren sjekket.

Next

Norlandia Myrertoppen barnehage: Estetiske dimensjoner og sansemotorikk, vi utforsker med digitale verktøy, del to

estetiske virkemidler

Du skal bruke kunnskap om sjangrer og språklige virkemidler når du utformer teksten din, og du kan vise kreativitet i måten du bruker språket på, i hvordan du strukturerer teksten, og i de perspektivene og tilnærmingene du velger. Tokolonnenotat for arbeid med omgrep frå retorikk: Figur 2 Nærlesing av reklametekstar For at god læring skal kunne skje, er det naudsynt at elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Legg igjen en kommentar Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Matrisa ville vere eit godt stillas for elevane når dei skulle planleggje sitt eige arbeid og kunne vere til hjelp for å strukturere funna dei gjorde i sine reklametekstar. Paradoksalt nok innebærer ikke dette at enhver har sin egen oppfatning av hva som er skjønt.

Next

Estetikk

estetiske virkemidler

Estetikk som disiplin er nært forbundet med kunstteori. Visuelle virkemidler har å gjøre med øyet. Læraren i denne klassen gav instruksjonar om at elevane saman i gruppene skulle studere den samansette teksten dei fekk utdelt og finne tekstutdrag og estetiske verkemiddel som speler på dei tre appellformene. En av de tingene jeg selv syntes var vanskelig med akvarell var å tilpasse mengde vann på penselen. Du kan velge hvilken tekst og hvilket tema du vil legge mest vekt på. Bildet har lysere valører og mindre kontraster der som skal oppfattes som lengst borte, og sterkere farger der det skal oppfattes som nærmere. Undervisningen i norsk er langt på vei bygd over en forestilling om at barns uttrykksevne er lik evnen til å rettskrive.

Next

Retorisk lesing av reklame

estetiske virkemidler

Gruppe som hadde presentert, fekk òg vurdere seg sjølve ut frå dei same kriteria, før læraren gav si vurdering der tydelege mål for vidare utvikling blei løfta fram. I den radikale estetikken som Geir Karlsen står for, kreves det at lærer og elever har mot til å provosere, stille vesentlige spørsmål, prøve ut posisjoner, utfordre det vante, slik kunst kan gjøre. Retorikk i norskfaget Det er i nettopp norskfaget at retorikken er tydlegast til stades. Han snakket om lærerens dramaturgi, om anslag og rytme, om stemmer og motstemmer, om å skape provokative øyeblikk i undervisningen, om improvisasjonens kunst og om betydningen av lærerens engasjement i møte med elever og fagstoff. Med Paula Helth og de æstetiske virkemidler fik vi sat yderligere fokus på, hvordan lederne skaber og anvender læring, som kan bruges i praksis.

Next

Kreative tekster.

estetiske virkemidler

Estetikk har hatt en viktig rolle i både , , og lignende. Multimodale tekstar er som oftast ikkje lineære tekstar som kan lesast frå høgre til venstre, frå øvst til nedst på sida. I tillegg er det brukt Ittens kvantiteskontrast som beskriver hvordan fargene har ulik styrke. Deretter dro jeg nalen over en gang til med litt forskjøvet plassering fra først gang. Skapende evner kommer til uttrykk både i forbedrede maskiner, redskaper og rutiner; i resultater fra arbeid og forskning, i kriterier for vurdering og avveining, i bygninger, malerkunst, musikk, bevegelse og ord.

Next

estetikk

estetiske virkemidler

Undervisningen i norsk er langt på vei bygd over en forestilling om at barns uttrykksevne er lik evnen til å rettskrive. Ønskjer ein å formidle opplevinga av eit vakkert landskap, let det seg lettare gjere gjennom eit bilete eller eit måleri enn gjennom rein verbaltekst. . Når ein reklame for mjølk jf. Den kalde bakgrunnen fremhever de varme fargeområdene. I samspelet mellom modalitetane som t.

Next

Vi påvirkes av estetiske virkemidler

estetiske virkemidler

. Det kjennes som jeg nå kan innta et slags innenfra-utenfra-perspektiv på norskfagets bevegelser, kanskje fra hornet på veggen, det gir en viss oversikt. Jeg har her brukt Ittens kald-varm kontrast som er den mest uttrykkssterke kontrasten. Her ser vi tydelig at det grafiske uttrykket til setningene farge, størrelse, font også betyr noe. Teksten har også fått økt luft mellom bokstavene, som skaper ytterligere ro. Eksempel på dette: — er du komfortabel med å male med akryl maling og bruker dette i oppgave A, og har mindre erfaring med kull eller pastellkritt — kan du jobbe med dette i oppgave B eller omvendt. Avgrensning Avgrensning av estetikken som filosofisk disiplin fra andre disipliner kan være vanskelig.

Next