Finansforbundet lønnstrinn. Gir ekstra lønnsopprykk 2019-11-22

Lønnstabell 2019

finansforbundet lønnstrinn

Les også: Tar bare kvoten Hvor mye lønnsopprykket vil gi i kroner og øre, varierer litt mellom de ulike lønnstrinnene. Tvert imot skal det være en lønnsutvikling i forbindelse med foreldrepermisjon, sier han. Derfor trenger vi hjelp fra Riksmekleren for å unngå streik. Likevel har mange ansatte det siste året tapt kjøpekraft. Jeg håper det fører til både en utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, men også at fedre tar lenger permisjon, sier Paus. Hun håper tiltaket får ønsket effekt. Vi krever vi at ansatte etter permisjon i minimum 5 mnd skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden.

Next

Lønnskalkulator, lønnstabell og tips til lønnssamtalen

finansforbundet lønnstrinn

Din prestasjon og hvor bra bedriften går, avgjør hvor mye ekstra de kan øke lønnen din med. Partene ble enige natt til torsdag. Dækning på op til 90 % af din løn Med lønsikring og dagpenge kan du få dækning helt op til 90 % af din løn. Tabellen går fra lønnstrinn 22 til 86. I tillegg møtte vi press på forhandlingsretten sentralt og lokalt — på områder som kortere arbeidstid for eldre arbeidstakere og utvidelse av normalarbeidsdagen. Helt presist går det ut på at ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de kommer tilbake på jobb.

Next

Gir ekstra lønnsopprykk

finansforbundet lønnstrinn

Det betyr 0,47 % i årslønnsvekst i en periode der prisveksten har vært på ca 1,8 %. For en gjennomsnittsansatt utgjør dette ca 70% av lønnsøkningen i løpet av året. . Hun mener at tiltaket er et viktig signal om at kvinner som tar permisjon ikke skal bli hengende etter i lønnsutvikling fordi de er ute i permisjon. Unntak for bedrifter som allerede praktiserer 12 måneders lønn Jobber du i en bedrift som konverterte til 12 måneders lønn før 1.

Next

Se hvilken løn du har ret til

finansforbundet lønnstrinn

Vi kan hjælpe med at klæde dig på til din næste lønforhandling; med Finansforbundets lønberegner kan du se gennemsnitslønninger for en lang række områder og jobkategorier i finanssektoren. Vi krever at det heves til kr 367 683. I 2019 var dette tillegget på kr 9 200 på alle trinn i lønnsregulativet for finans. Hver vår er det lønnsoppgjør, og da forhandler vi frem en sum for alle ansatte i finansnæringen — uansett hvor de jobber. Lokale lønnstillegg vil imidlertid være basert på individuelle vurderinger av den enkeltes innsats det siste året — eller i perioden før de gikk ut i permisjon. Tiltaket er et resultat i finansoppgjøret mellom Finansforbundet og Finans Norge.

Next

Brudd i lønnsoppgjøret i finans

finansforbundet lønnstrinn

Her trengs det en oppvåkning i bransjen vår, svarer Fiksdal. Vi kan ikke godta at det fortsetter slik, sier han. Lønsikring Hvorfor vælge en lønsikring? Deres tilbud på 0,55 % pr 1. Men vi er også opptatt av at opparbeidede goder skal kompenseres. Det kan ikke vi akseptere, sa forbundsleder Pål Adrian Hellman da bruddet var et faktum 25. Leder Anne-Christine Fiksdal for kundeområde i S-banken gir likestillingstiltaket full støtte. Fem fordele ved at tegne en lønforsikring Økonomisk sikkerhed Du får større økonomisk sikkerhed, hvis du mister dit job.

Next

Lønnskalkulator for finansbransjen

finansforbundet lønnstrinn

Finansnæringen leverer fantastiske resultater og det utbetales enorme summer i utbytte til eierne. Ett lønnstrinn er absolutt ikke noe tak, men et gulv, svarer Kerr. Størstedelen av lønnsøkningen får du fra arbeidsgiveren din. Finansforbundets a-kasse har en af markedets billigste og bedst dækkende lønsikringer. I gjennomsnitt har kvinnene i finansnæringen 80 prosent av mennenes avtalte lønn. Største aksjonærer Roller Kilde: Ansatte i foreldrepermisjon har en lovfestet rett til å følge den generelle lønnsutviklingen i resten av bedriften.

Next

Lønnskalkulator for finansbransjen

finansforbundet lønnstrinn

Slik lykkes du med å få høyere lønn Det er først og fremst du selv som påvirker lønnsutviklingen din. Den forhandles på nytt mellom Finansforbundet og Finans Norge i lønnsoppgjøret hver vår. I overkant av 180 bedrifter innen bank og forsikring omfattes av avtalen det nå er enighet om. Husk at du, ligesom med dit a-kassekontingent, kan trække præmien fra i skat. Hvis du i stedet er omfattet af en virksomhedsoverenskomst, skal du gå til overenskomstsystemet for at finde ud af, hvad der gælder i din virksomhedsoverenskomst.

Next

Lønnskalkulator for finansbransjen

finansforbundet lønnstrinn

Vi dækker op til 90 pct. Derfor er det fare for streik — Det økonomiske tilbudet vi har mottatt innebærer en betydelig svekkelse av kjøpekraften for mange. Dette praktiseres allerede i enkelte bedrifter, men etter det jeg vet er vi de første i landet til å tariffavtalefeste dette, sier Kerr i Finans Norge. Tiltaket er et resultat i finansoppgjøret mellom Finansforbundet og Finans Norge. Du fikk kompensasjon på 0,44 %, og årslønnen din ble deretter delt på 12 i stedet for 12,5 for å beregne månedslønn.

Next

Lønnskalkulator for finansbransjen

finansforbundet lønnstrinn

Ansatte som har vært i foreldrepermisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn når de kommer tilbake på jobb. Dette praktiseres allerede i enkelte bedrifter, men etter det jeg vet er vi de første i landet til å tariffeste dette, sier Kerr i Finans Norge. De fleste finansbedriftene er organisert i en arbeidsgiverforening. I årets lønnsoppgjør har vårt forbundsstyre valgt å fokusere mest på økonomiske krav. Dækning i op til 36 måneder Du kan få udbetalt lønsikringen i helt op til 36 måneder. Dette er vårt utgangspunkt i forhandlingene.

Next

Lønnskalkulator for finansbransjen

finansforbundet lønnstrinn

I tillegg er vi svært opptatt av at fedre tar ut permisjon, og dette er et incentiv til det, sier hun. En lønsikring giver dig ekstra ro med et solidt tillæg til dagpengene. Vi er åpne for å diskutere det meste, men ikke uten kompensasjon. Dækning til du fylder 65 år Du kan være lønsikret og få dækning, helt til du fylder 65 år. I gjennomsnitt har kvinnene i finansnæringen 80 prosent av mennenes avtalte lønn. Tiltaket var et av kravene fra arbeidstagersiden. For de fleste utgjør dette en mindre del av pakka, i snitt ca 30% av lønnsøkningen i løpet av året.

Next