Får man röka på sin balkong. Det får du göra på balkongen 2019-11-24

Röka på balkongen? Den ultimata guiden till rökförbudet

får man röka på sin balkong

I vissa extremfall är det inte själva rökningen utan att lägenheten är inpyrd som är problemet. Såhär är det att jag bor på två våningar upp i en lägenhet och har en balkong och jag är väldigt osäker på om jag får röka på min egen balkong. Trots att den är på insidan av balkongen räknas den som en del av fasaden. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Under varma sommarkvällar, när hon dukat med mat och haft gäster och barnbarn på besök, har röklukten tvingat henne att gå in i lägenheten. Du är skyldig att följa ordningsregler och stadgar trots att du inte deltog på stämman då de beslutades. Det går att införa såväl ett totalförbud som att endast tillåta el- eller gasolgrillar alternativt att hänvisa till en gemensam grillplats på gården.

Next

Hyresgästföreningens jurist svarar på frågor om boendet inför sommaren!

får man röka på sin balkong

I denna broschyr är det främst lagen om grepp om brandskyddet och på ett systematiskt rökning och förvaring av brandfarliga varor Här har vi samlat några råd om hur du undviker att störa dina grannar när du vistas på balkong eller uteplats. Juristen Kristel Pynnönen rekommenderar att man i god tid förflyttar sig in i lägenheten och fortsätter umgås där. Ett förbud mot rökning i allmänna utrymmen, såsom tvättstuga och trapphus, är däremot allmänt accepterat och kan beslutas av styrelsen eller med enkel majoritet på stämma. Men om den är så på balkongen så lag som förbjuder rökning i. Andra föreningar tillåter elgrill men inte kol- och gasolgrill. Här gäller förstås att visa hänsyn men också att vara tillåtande. Paret uppger att de numer inte kan vistas på sin inglasade balkong på grund av röken.

Next

Får man röka på loftgångsbalkong?

får man röka på sin balkong

Juristen Kristel Pynnönen minns ett fall där en man hoppade naken på en trampolin på sin gård. Hälsoskyddsmyndigheterna har på senare år fått en mängd klagomål om rökning på balkonger, terrasser och annanstans utomhus. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Ha sex — Ja och nej Det är inte tillåtet att ha sex på offentlig plats, men på din balkong gäller samma regler som i din lägenhet. För att hjälpa bostadsrättsföreningar att anpassa stadgarna har Fastighetsägarna tagit fram en ny version av vår mall för stadgar, Fastighetsägarnas mönsterstadgar.

Next

Hyresgästföreningens jurist svarar på frågor om boendet inför sommaren!

får man röka på sin balkong

Men absolut hänsyn och respekt från bådas håll är viktigt. Jag förstår inte varför en minoritet som röker ska få störa majoriteten, säger Lennart Meijer och påpekar att flera familjemedlemmar har hälsoproblem som förvärras av röklukten. Sammanfattningsvis Det viktigt att du har god koll på dina stadgar, för en god dialog med grannar och bostadsrättsföreningen samt att man visar respekt och hänsyn för att alla njuter av sin balkong på olika sätt. Det finns inget som förbjuder rökning på balkonger i lagens mening, Om du själv vill röka på din balkong bör du tänka på att grannarna kan få in röken. Det finns inga lagar dvs inskrivet i Sveriges Rikes Lag att det är förbjudet att röka på sin egna balkong så vitt jag känner till. Matos är förstås något som uppstår då man grillar och kan störa grannar, men du har ändå rätt att tillreda mat på din balkong. Om det råder delade meningar, och bråk kan uppstå.

Next

Får man röka på balkongen? Vad tycker du?

får man röka på sin balkong

Vad gäller bostadsrätter kan man inte förbjuda rökning i lägenheterna, på de boendes uteplatser eller balkonger såvida inte samtliga medlemmar går med på det. Ett fall handlade om ett par som ansåg att grannens rökning på balkongen var en hälsorisk för dem. Hur man än väljer av att njuta av sin balkong är det viktigt att man visar hänsyn till dina grannar och tänker på vad man faktiskt får och inte får göra. Avseende rökning är det svårare, utom att försöka föra en dialog inom bostadsrättsföreningen och med grannar, eller hyresvärd. Tillfälliga boenden omfattas av rökförbudet.

Next

Rökning och grillning på balkong

får man röka på sin balkong

Skriv gärna in det i trivselreglerna. Anordningen måste vara säker och parabolen får normalt sett inte befinna sig utanför balkongräcket. Video: Hyresrätt: Rökande grannar - Juristresurse Lagen innebär en rad Föreskrifter om hur hälsovarningar ska utformas på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning 9 § Föreskrifter. Skriv ut nya lagen - 2019-04-01. Jag blir så olycklig när min kära hustru inte kan sitta på balkongen pga detta. Om din granne inte är samarbetsvillig tycker vi i första hand att du ska kontakta din hyresvärd och berätta om besvären.

Next

Grannen får röka på sin balkong

får man röka på sin balkong

Domstolen ansåg däremot inte att störningen var så pass stor att rökningen på angränsande balkonger kunde förbjudas. Ja, men bara om det är ditt permanenta boende. När det är sommar och det blir varmt har vi ingen möjlighet att vädra. Titta i din bostadsrättsförenings ordningsföreskrifter om det framgår om grillning på balkonger är tillåtet eller inte. Tog alltså denna för att kunna röka på balkongen. I detta inlägg kommer vi skriva lite om de juridiska aspekterna av balkonglivet och svara på de vanligaste frågorna. Inte heller en stor fläkt på den egna balkongen har hjälpt.

Next

Video: Får du vara naken på din balkong?

får man röka på sin balkong

När du skottar snö är det viktigt att du försäkrar dig om att ingen står under din balkong. Det ryker och luktar, och för de som t. De fem senaste åren har grannens rökning hindrat hyresgästens balkongstunder. Han visade även sitt könsorgan för förbipasserande personer. Anonym rök skrev 2013-05-15 19:22:06 följande:Jag vet ifan hur du bor men jag betalar även för balkong, därmed så är det en del av mitt hem. Hyresgästföreningens jurist Ken ger dig svaren på vad som gäller i Hyresrätt! Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? Rökning på balkong Lagligt att röka på balkongen Det spelar ingen roll om grannarna får in Rökning på balkong, säger bara att det inte är förbjudet i lag att röka i. Även bostadsrättsfastigheter borde dock kunna godtas som allergihus.

Next