Hålogaland teater. Talk:Hålogaland Teater 2019-11-26

Theatron

hålogaland teater

Ved Limfjorden møter han Gylaug håløygkonge som kom med en stor hær. Please take a moment to review. This building includes three theatres, as well as dressing rooms, workshops and public spaces, a vast improvement on previous homes, which have included a disused margarine factory. Recently the theatre needed to replace its touring system, so the sound department put together a technical specification based on all the needs, wants and challenges that it had to satisfy. Og der ute i havet rir fortsatt Vågakallen og folk kaller ham. Originally it operated across all three counties in the region, but since the foundation of the Nordland Teater, it has focused mainly on Troms and Finnmark.

Next

Hålogaland Teater

hålogaland teater

I 1952 kom en tolkning som så det andre leddet i Hálogaland som laug hunkj. «Han løp på sjøen, men ble fanget og ført opp på land,» skriver Snorre. Den riktige benevnelsen på regionen som omfatter distriktene i Sør-Troms og Nordre-Nordland, er Midtre-Hålogaland, som gjennom Stortingsvedtak av 2004 også er navnet på politidistriktet i regionen. I tillegg argumenteres det også for at en saga om Ladejarlene har gått tapt. Sagaen forteller om to kongssønner fra som herjet i Danmark, «da møtte Gudlaug håløygkonge og kom i strid med ham,» skriver Snorre, «og det endte med at Gudlaugs skip ble ryddet og han sjøl fanget; de satte ham i land på Straumøynes ukjent sted , og der hengte de ham.

Next

Hålogaland Teater

hålogaland teater

Det fantes mange markedsplasser i Hålogaland; de mest kjente er Torgar på , Sandtorg i , i , og i. En danseforestilling om identitet, tilhørighet og viljen til å klore seg fast. Den greske historieskriveren skriver i år 550 om nordboernes liv og skikker. He intended it to bring drama in local dialects into the farflung communities of the region. Han døde som gammel mann i. Samtidig som Harald Hårfagre samlet Norge i sør, hadde høvdingen regnes som den første navnkjente død ca.

Next

Hålogaland teater spiller klore seg

hålogaland teater

Noen ønsker å bruke bare betegnelsen Hålogaland om dette området, men dette er ikke riktig, siden nordre Nordland og Sør-Troms bare var en liten del av det historiske Hålogaland. Det er sannsynlig vært nedfelt en skriftlig nordnorsk saga om , en saga med et adskillig mer sympatisk karakter enn hva Snorre Sturlasson har formidlet. I de senere årene har Sør-Troms, , og til dels tatt til å regne seg som egen region, hvor de feilaktig benytter navnet Hålogaland. «Å klore seg fast» utforsker tilstedeværelsen her og nå. Det er godt belagt at Hálogaland over tid visstnok første gang påvist i ble til Helgeland via en sammendragning hvor vokalen mellom l og g falt ut.

Next

Talk:Hålogaland Teater

hålogaland teater

There are currently 24 theatres using Theatron and the number is increasing. Det vitner om et maktsentrum. About Hålogaland Teater Hålogaland Teater is the regional theatre in Norway for Troms and Finnmark and it was founded in 1971. Om en skulle gjøre en avgrensning ville det isåfall vært østlige deler av dagens Finnmark. Å klore seg fast i livet. I Lofoten satt og ønsket seg den åttende datteren, Lekamøya.

Next

Hålogaland Teater, Tromso, Norway

hålogaland teater

. Gamle Skarsfjellgubben eller Sømnakongen så det, og slengte den brede hatten sin i været, pila for gjennom den og havnet i havet. No special action is required regarding these talk page notices, other than using the archive tool instructions below. Om vi starter med at dette stedet hadde midnattssol i 40 dager, og bruker dette for å finne stedet, samt at stedet har vært et sted hvor en slik fest fant sted, er det mye som tyder på at Prokopios mener Steigen i Nordland. His vision was realised when the theatre began work, on 15 August 1971. Sjøfareren og handelsmannen er kanskje den mest kjente historiske representanten fra Hålogaland.

Next

Rogaland Teater

hålogaland teater

Selv sier han at «jeg bor lengst nord av alle nordmenn, på nordsida av landet ved , men landet strekker seg enda lenger mot nord. Hålogaland er beskrevet før Norge av historieskriverne. Gikk du glipp av forestillinga sist så har du sjansen til å få den med deg nå, før vi tar den med på turné langs kysten. I 986 var Øyvind med i mot som under. «Blå åker» er en politisk spenningsfortelling om ran på høylys dag, og politisk spill på høyt plan med storkapitalen som motspiller. Theatron has its roots in production planning software developed for Finnish National Opera and Finnish National Theatre 10 years ago.

Next

Hålogaland Teater

hålogaland teater

For denne fortellingen handler også om fremtiden — og det er mye som står på spill. Jarleætten i Hålogaland oppstod i , med som hovedsete. This article has been rated as Start-Class on the project's. Men Håkon bosatte seg ved Nidelvens utløp og tok tittelen «Ladejarl». Han bodde på øy sør for Sandnessjøen.

Next

Hålogaland Teater

hålogaland teater

This message is updated dynamically through the template {{}} last update: 15 July 2018. «Godgjest rei den, men han kunne ikke få den til å stanse; så falt han av hesten og døde, det var i Omd dvs. Når det nærmer seg tid for at sola skal komme tilbake, samler folket seg og fester, dette er en av de største festene i Thule. Early productions tended to highlight political and social issues, but this radical edge faded as the theatre diversified. Senere skal Hålogalands sørgrense ha gått ved Kunna i.

Next

Hålogaland Teater Chooses Alcons For Touring System

hålogaland teater

Ditt besøk: Hålogaland Teater ligger på Teaterplassen 1 i Tromsø, like ved Framsenteret og Polaria. Hålogaland var området nord for fram til. Turné: Vi reiser på turné i Troms og Finnmark med flere av våre forestillinger. Lurer han oss alle igjen? Teknisk stab, administrasjonen og skuespillerne utgjør til sammen 72 årsverk, og sammen jobber vi for å skape godt og grensesprengende teater for vårt publikum. » Man har spekulert på Ottars bosted kan ha vært i nåværende kommune eller et sted i Malangsgapet. Noen av de eldste spor av mennesker i Norge er funnet i Finnmark og de eldste spor av hustufter i Norge er funnet på i.

Next