Hvordan bytte fastlege. Slik bytter du fastlege 2019-11-28

Bytte fastlege

hvordan bytte fastlege

Legebyttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Du må således vente til neste kalenderår før du kan bytte fastlege igjen. Han har vært allmennlege og fastlege på Majorstuen siden 1984. Det er vesentlig lettere å bytte fastlege i dag enn det var for noen år tilbake. Pasientjournalen din er legens fortløpende notater i forbindelse med din behandling og oppfølging. Gå ned til «bytte fastlege», da er du inne på samme type side som du var på tidligere før du logget inn.

Next

Hvordan bytte fastlege

hvordan bytte fastlege

Svar: Gruppepraksis med fellesliste, innebærer at to eller flere leger med individuelle fastlegeavtaler har kontor sammen, etter nærmere avtale med kommunen har de et felles ansvar for allmennlegetilbudet til personen på en liste. Personer som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år. Fastlegen skal innordne seg slik at 80 % av alle telefonhenvendelser besvares innen 2 minutter. Legen kan kreve et gebyr for dette. Det er en omfattende liste over hva legen har anledning til å ta i honorar for. Frode Elsness har kontorfellesskap i lokalene. Han er roterende vikar for de faste legene og jobber fire fem dager i uken gjennom 2020.

Next

Slik bytter du fastlege

hvordan bytte fastlege

Dersom fastlegen er tilknyttet et legekontor og du vil klage på mindre viktige forhold som lang ventetid og lignende, så kan du komme langt med en klage som rettes til legekontoret. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. Du kan også sette deg selv og barna dine på venteliste. Du må med andre ord selv kreve dette for at det blir gjort. Når du har fått opp en slik liste, kan du sitte og bla i den. Eller om du vil bruke smartkort fra Buypass eller Commfides.

Next

Slik bytter du fastlege

hvordan bytte fastlege

Da kan du velge ønsket kommune, trykke der, og så kan du både bytte lege og sette deg på venteliste. Fastlegen er forpliktet til å kunne ta imot timebestillinger elektronisk. Noen ganger går det fort å få plass hos en fastlege du står på venteliste til, andre ganger kan det ta lengre tid. Fastlegen har ikke anledning til å nekte pasienter på grunn av religion, hudfarge, legning og lignende. Når en lege har besluttet å tilknytte seg fastlegeordningen, medfører dette en rekke forpliktelser ovenfor deg som listepasient hos denne fastlegen.

Next

Fastlege

hvordan bytte fastlege

Når dette tallet nås åpnes listen for nye pasienter. Dette oppfatter pasienten gjerne som en hyggelig gratis service fra legen, men er noe legen i begge tilfeller kan kreve kr 63,- i refusjon fra folketrygden for. Det er ikke mulig å stå på venteliste i påvente av at en lege skal få ledig kapasitet. Selv om dette er mest vanlig etter mislykkede operasjoner og andre feil hos offentlige sykehus, så kan det også være aktuelt dersom fastlegen ikke har håndtert en pasient slik denne skulle, og dette har ført til alvorlige konsekvenser for pasienten. Som hovedregel får barn tildelt den samme fastlegen som mor eller den av foreldrene som barnet bor sammen med. Fin oversikt, gir svar på de fleste spørsmål.

Next

Hvordan bytte fastlege

hvordan bytte fastlege

Personer over 16 år kan gjøre dette selv, eller ved å gi foreldre eller andre myndige personer fullmakt til dette ved å fylle ut. Dersom du tidligere har vært tilknyttet en fastlege som i dag har full pasientliste, og du har flyttet tilbake til kommunen etter en periode, som ikke overstiger tre år, har du rett til å bli tatt inn på listen igjen. Dersom du flytter ut av kommunen, så får du et ekstra bytte. Slik varsles du Når du bytter, må du huke av for å få et brev som bekrefter dette hvis du vil ha det. I spesielle tilfeller kan du også ha krav på pasientskadeerstatning. Spørsmål: Kan jeg gå til en annen lege enn fastlegen min? Det kreves ingen henvisning fra fastlegen. Listepasientene skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.

Next

Fastlege og bytte av fastlege

hvordan bytte fastlege

Men det er ikke nødvendig å sette deg på venteliste der det er veldig mange før deg på listen, det er jo 10 av gangen som blir ledig. Har du barn under 16 år, velger du fastlege også for barnet ditt. Et gebyr for videresending av pasientjournalen må påregnes. Dette får fastlegen, selv om du aldri benytter noen tjenester hos dem i løpet av kalenderåret. Svar: Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du velger selv hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig plass på sin liste.

Next

Slik bytter du fastlege

hvordan bytte fastlege

I tillegg kan du bytte fastlege dersom du flytter, og når fastlegen din slutter eller reduserer listen sin. Dette gjør du ved å ta kontakt med ditt gamle legekontor. Det er i de aller fleste tilfeller til din fordel at din nye lege får oversendt din journal fra din gamle lege. Hvor lenge må jeg stå på venteliste? Man kan betale med vanlig bankkort Visa-kort , ikke med kredittkort. Oppgi ønsket Tromsø-lege med ledig kapasitet, ditt navn og ditt personnummer. Da er det kanskje lurt å heller se etter en annen fastlege, du kan velge en annen kommune også. Kan jeg kreve at fastlegen min kommer hjem til meg? Slike leger gjør kanskje det meste av kontorarbeid og prøvetaking selv, i motsetning til større legekontor som er organisert for større pasientflyt.

Next