Kanta fi omakanta. Laboratoriotulokset ja Omakanta 2019-11-26

comm.landolakesinc.com

kanta fi omakanta

Omakanta-palvelusta näkee lapsen terveystiedot, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1. Kanta-palvelut Kansalaisille näkyviä Kanta-palveluja ovat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Omakanta. Tietojen luovuttaminen mahdollistaa esimerkiksi laboratoriotutkimusten hyödyntämisen julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. The Patient Data Repository is a service into which units of health care save patient data from their own data systems in a data secure manner My Kanta is a service which allows each citizen over the age of 18 to see his or her personal patient data. Jos aiot ostaa lääkkeen sähköisellä reseptillä toisen Euroopan maan apteekista,. Niitä koskevat reseptit näkyvät aina lääkkeen määrääjälle, myös muille kuin alkuperäisen lääkemääräyksen tekijälle.

Next

Soite

kanta fi omakanta

Tunnistautua voi myös Väestörekisterikeskuksen myöntämällä organisaatiokortilla tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortilla. Tietokannassa on myös tiedot korvattavista perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista. Jos olet kieltänyt potilastietojesi luovuttamisen, tiedot eivät näy muualla kuin siinä yksikössä, jossa tiedot on kirjattukin. Terveydenhuolto vastaa potilastietojen kirjaamisesta ja niiden korjaamisesta tarvittaessa. Palvelussa voit lähettää reseptistä uusimispyynnön terveydenhuoltoon. Reseptien yhteydessä näkyy myös tieto siitä, missä apteekeissa tai sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä tietojasi on katsottu tai käsitelty. Ne muodostavat lainsäädäntöön perustuvan ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden, joka tulee kansalaisten, terveydenhuollon ja apteekkien käyttöön vaiheittain.

Next

comm.landolakesinc.com > Omakanta

kanta fi omakanta

Lue lisää lapsen puolesta asioimisesta. Jos reseptiä ei voida uusia, terveydenhuolto ilmoittaa sinulle siitä. Mikäli käytät jonkun toisen kanssa yhteisiä pankkitunnuksia, ota yhteyttä pankkiisi omien tunnusten saamiseksi. Jos kiellät reseptitietojen luovuttamisen, niin reseptin tiedot eivät näy apteekeissa eivätkä terveydenhuollossa. Siinä on myös tieto reseptien viimeisistä toimituksista, jäljellä olevasta lääkkeen määrästä ja reseptin voimassaoloajasta. Jos virheellinen kirjaus on tehty toisessa Euroopan maan apteekissa, ota silloin yhteyttä Kelaan.

Next

Omakanta

kanta fi omakanta

Reseptit tallennetaan keskitettyyn Kanta-palvelujen tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Kanta-palvelujen ansiosta keskeiset potilastiedot pysyvät tallessa ja seuraavat potilasta sähköisessä muodossa asioipa hän missä terveydenhuollon palvelupisteessä hyvänsä. Terveydenhuollon tulee käsitellä uusimispyyntö 8 vuorokaudessa. Kanta-palvelut tulevat ulottuvillesi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Uusimispyynnön voi edelleen tehdä myös apteekissa tai terveydenhuollossa. Lääketietokanta sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

Next

Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi lähettää myös Omakanta

kanta fi omakanta

Omakannassa voit antaa suostumuksen reseptitietojesi luovuttamiseen toisille Euroopan maiden apteekeille. Saat yleensä lääkekorvauksen suorakorvauksena jo apteekissa. Resepti on voimassa kaksi vuotta, jos voimassaoloaikaa ole rajoitettu. My Data also shows diagnoses, procedures, critical risk information, medication information, and prescriptions. Hän ei kuitenkaan voi kuitata Potilastiedon arkiston informaatiota saaduksi, antaa suostumusta, asettaa kieltoja eikä antaa elinluovutus- tai hoitotahtoa. Yhteenveto kaikista resepteistäsi Jos haluat yhteenvedon kaikista resepteistäsi, niin voit katsoa tai tulostaa sen Omakannasta.

Next

Lisätietoja Omakannasta

kanta fi omakanta

Suostumuksen voi antaa Omakannassa tai terveydenhuollossa, ja se on voimassa toistaiseksi. Resepti-palvelun käyttö lisää potilasturvallisuutta Lääkäri voi tarkistaa kokonaislääkityksesi ja ehkäistä lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia ja päällekkäisyyksiä. Jos tiedoissa on virhe Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Jos Omakanta ei ehdota uusimispyynnön vastaanottajaa, potilas voi itse valita sen. Tietoa lääkekorvauksista ja lääkkeiden hinnoista Suomessa saat Kelasta, apteekista tai terveydenhuollosta.

Next

comm.landolakesinc.com

kanta fi omakanta

Siellä katsotaan Reseptikeskuksesta, mitä lääkkeitä sinulle on määrätty ja saat lääkkeesi. Ulkomailta sairauden hoitoon ostetuista lääkkeistä haetaan jälkikäteen korvausta Kelasta. Terveydenhuollon lisäksi voit kuitata tiedon saaduksi myös Omakannassa. Omakanta tekee ehdotuksen vastaanottajasta, jos tämä vastaanottaa sähköisen reseptin uusimispyyntöjä. Muut reseptit voi uusia 16 kuukauden ajan. .

Next

Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi lähettää myös Omakanta

kanta fi omakanta

Myös suostumus tulee olla annettuna etukäteen, jotta lääke voidaan toimittaa toisen Euroopan maan apteekissa. Tahdonilmaisut tallentuvat Potilastiedon arkistoon, josta ne ovat terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä. Reseptikeskus sisältää kaikki reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Tällöin reseptin uusimista tulee pyytää terveydenhuollosta. Teknisissä ongelmatilanteissa saat lisätietoja sähköpostilla Kanta-palvelujen asiakastuesta tekninentuki kanta.

Next

Laboratoriotulokset ja Omakanta

kanta fi omakanta

Kela-kortilla asioidessaan hakijan tulee tietää noudettavan lääkkeen tiedot. Omakannan kautta huoltaja voi lähettää uusimispyynnön myös alle 10-vuotiaan lapsen reseptistä. Suostumus ja kielto ovat voimassa toistaiseksi ja voit muuttaa kantaasi milloin tahansa. Tietojen oikeellisuus Tiedot näytetään aina sillä kielellä, jolla ne on kirjoitettu. Jos joku muu hakee lääkkeesi apteekista, hänellä täytyy olla mukana potilasohjeesi, Kela-korttisi tai voit valtuuttaa hänet apteekkiasiointiin sähköisesti Suomi. Uusi ominaisuus tuo kansalaiselle yhden tavan lisää pyytää sähköisen reseptin uusimista. Oikeudellinen varauma Omakannassa saattaa olla ennalta ilmoittamattomia katkoja.

Next

comm.landolakesinc.com > Omakanta

kanta fi omakanta

Osa Soiten potilastietojärjestelmään kirjatuista potilastiedoista tallentuu automaattisesti valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Silloin lupaa ei tarvitse kysyä enää erikseen vastaanotolla. Jos haluat ostaa lääkettä kyseisellä reseptillä, muista poistaa reseptin kielto ennen kuin ostat lääkettä. Palvelussa voit antaa suostumuksen terveystietojesi käyttöön. Jos tarvitset apua asioidesi hoitamisessa, niin lue lisää.

Next