Kjersti monland. January 2019-11-23

E24 Logo

kjersti monland

Dette medfører at eier er utrygg på om hele leveransen faktisk blir levert. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Politisk streik som virkemiddel er ikke historisk. Hva ønsker du av opplæring? Spesielt gjelder dette noen koordinatorroller. Vi planla å sette alle intervjuresultatene inn i en matrise med spørsmål, intervjuobjekter og svar. Foto: Privat — Dersom du for eksempel er 25 år, og får ei slik beskjed, rasar livet ditt på mange måtar saman.

Next

Chaffeys blogg: Gledelig skryt til digitaliseringsstrategien

kjersti monland

Tusenvis av folk kommer i jobb fra disse tiltaksarrangørene, og det vil ta år og mange offentlige kroner før Nav vil være i stand til å levere tilsvarende. Det kan gi store smerter, så ille at mange ikkje klarer å delta i arbeidslivet. Kartlegge prosjektet generelt — Innsamling av materiale til beskrivelsesdelen av oppgaven. Hvorfor kjenner vi deg igjen? Disse bedriftene som jeg snakker om konkurrerer ikke på fylkesnivå, ikke i Norgesmesterskap, men er helt i fronten i den globale konkurransen. Sikre at prosjektdeltakerene har en felles forståelse for hvor i prosjektforløpet de til enhver tid befinner seg. Kjersti Monland går måndag av som ytingsdirektør i Nav.

Next

Kjersti Monland går av som ytelsesdirektør i Nav : norge

kjersti monland

Avdelingen har tre seksjoner: Seksjon for ytelsesfag, seksjon for ytelsessystem, seksjon for fellesfunksjoner. Det kunne vært en styrke om prosjektet også hadde identifisert muligheter. På spørsmål om hva Nav bør gjøre nå, er hun litt usikker. Søderlund 2012 deler inn i de tre prosjekttypene forretnings-, utviklings- og endringsprosjekt affärsprojekt, utvecklingsprojekt og förändringsprojekt som styres av ulike forutsetninger og som er tilknyttet mer eller mindre ulike problemer. Ved fullførelsen av hver fase gjennomfører man en vurdering av status, kvalitet på utført arbeid og endringer i risikobildet.

Next

Trygdeskandalen får følgjar

kjersti monland

Bratten hevder også at det er viktig med en tilpasning av avtalene for å tilrettelegge for framtidsrettede arbeidsplasser og høykompetent vedlikeholdsvirksomhet. Delprosjekt- leder Fag og Prosjekteier 4. Metoden oppleves som faseinndelt, noe som ikke er i tråd med smidig tankesett. Nav gjorde då ei ny konkret vurdering av fordelar og ulemper ved ein operasjon. In some cases, welfare recipients were even sentenced to jail and branded as welfare cheats, even though EØS regulations allow travel anywhere within the European Economic Area. Vi håper at oppgaven kan være interessant for forskningen og da særlig på forskning rundt kombinasjonen av fossefall og smidige metoder.

Next

Monland

kjersti monland

Der deltok daværende riksadvokat Tor-Aksel Busch sammen med Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland og flere andre etatsledere. Analyse og diskusjon Vi vil i denne delen av oppgaven diskutere hovedfunnene i undersøkelsen. Hensikten med en politisk streik er ikke å forandre noe i tariffavtalen, men å vise regjeringen at man ikke godtar de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Hvis prosjektene ikke overholder hovedleveransens tidsplaner og vinduer for konstruksjon er konsekvensen at man blir tatt ut. Utformingen av intervjuene har vært en modningsprosess der vi har gått flere runder for å få utformet de spørsmålene som vi mener vil kunne fange interessante poeng rundt vår oppgave.

Next

Kjersti Monland

kjersti monland

Allereie då Trygderetten i 2017 varsla Nav første gong, burde alarmen gå. Underveis i prosjektet har styringsgruppen endret tidspunktet for én av milepælene. Testleders uttaler at å ta ting ut av leveransen ikke er metodestyrt, noe som bekrefter prosjekteiers usikkerhet. Tidsplanleggingen av prosjektet er i utgangspunktet gjort ved at det er utarbeidet grovestimater av arbeidet og så lagde man en milepælsplan i februar 2014. Uten disse fungerer ikke nettstedet som det skal. I Nav svarer ytingsdirektør Kjersti Monland slik: Ytingsdirektør i Nav, Kjersti Monland, seier dei har heimel i lovverket til å krevje den behandlinga som er naudsynt for at brukarar skal kunne kome tilbake i arbeid.

Next

Trygdeskandalen: Rundt 200 har fortsatt betalingsanmerkning

kjersti monland

En prosjektmodell kan utvikles fra grunnen av for å dekke spesielle behov, eller det kan tas utgangspunkt i en eksisterende modell som er tilgjengelig. Så når vi streiker på onsdag, så streiker vi ikke bare for vår egen arbeidshverdag. Kjersti monland trer ut av sin stilling som ytelsesdirektør mandag 9. Fast track tolkes av oss som at i enkelte tilfeller må man ha et hurtig ubyråkratisk måte å løse problemstillingene på. Informasjonskapsler gjør det mulig å holde rede på slike innstillinger og annet over tid, slik at informasjonen er lettere tilgjengelig ved gjentatte besøk til nettstedet. Monland har i sin tur peika på Hauglie, som ho meinte gav ryggdekning for den urette lovforståinga gjennom ei regelinnstramming tidleg i 2018 - etter at Trygderetten hadde varsla om feilen.

Next

Trygdeskandalen får følgjar

kjersti monland

Andersen 2005 legger vekt på at milepælsplanene bør være formulert som tilstander på hva prosjektet skal ha oppnådd på et bestemt tidspunkt og den bør vise de logiske sammenhengene mellom milepælene. Nå har statsråd Robert Eriksson bedt henne om å fungere som ny arbeids- og velferdsdirektør inntil en ny blir ansatt. Vi er slett ikke uenige i dét, men vi krever altså ikke videreføring av eksisterende avtaler men derimot nye, tilpassede og framtidsrettede avtaler. Hovedleveransens endringsråd er koordineringsgruppen som samles en gang per måned. Dette fører til en stafettpinne-tankegang der man av og til må ta et steg tilbake fordi kvaliteten ikke er bra nok på en gjennomført fase. Dette gir kun en del av det totale bildet. Dette forklares med at denne milepælen ble satt unødvendig tidlig, og det er forventet at denne endringen ikke vil påvirke leveransene.

Next