Merimies unioni. suomalainen merenkulku 2019-11-25

Jäsenyys

merimies unioni

Osasto 011 vaikuttaa, kokoustaa ja neuvoo jäseniään. Kotkassa sijaitseva Hietasen satamanosa on keskittynyt RoRo-lasteihin. Laivan näkökulmasta voidaan puhua myös miehistön mönsträämisestä. Lastin käsittely kuuluu suurelta osin satamatyöntekijöille, joten aiemmin merimiehille jäi satamassa runsaasti vapaata aikaa. Merimiehet eli laivaväki osallistuvat laivan kuljettamiseen ja kunnossapitoon tai taloustoimiin laivalla.

Next

Yhteystiedot

merimies unioni

Jokaisen merellisissä tehtävissä toimivan kannattaa järjestäytyä, sillä ammattiliittoon kuulumisesta on hyötyä sekä silloin kun työssä tulee ongelmia että silloin kun menee hyvin. . Nuorukaista lyötiin kahta puolen korville. Vuonna 2018 Merikuljetusten osuus Suomen viennistä oli 90 % ja tuonnista 80 %. Niitä voi myös tilata Merimies-Unionin toimistolta jäsenpalvelusta.

Next

Laivan Viihdeammattilaiset

merimies unioni

Kuljetusalan työttömyyskassan jäseneksi voi kuitenkin liittyä vain, jos työsopimus on voimassa. Hietasessa on kaikkiaan 10 laituripaikkaa. Suomi on täysin riippuvainen merenkulusta. Hietasen sataman vieressä sijaitsee myös Sunilan tehdas. Jäsenyys Merimies-Unionissa ja Kuljetusalan työttömyyskassassa alkaa siitä päivästä, kun luottamusmies on kuitannut hakemuksen tai kun hakemus on Unionin toimistossa leimattu saapuneeksi.

Next

Merimies

merimies unioni

Jäsenet saavat hyväkseen myös muut Merimies-Unionin , joista moniin kuuluu selkeitä alennuksia tai muita rahanarvoisia etuja. Merimies-Unionin ja Kuljetusalan työttömyyskassan jäseneksi voivat liittyä kauppalaivastossa, rannikko- tai sisävesiliikenteessä tai hinaajassa taikka muussa merenkulkuun liittyvässä tehtävässä toimivat. Alipäällystöön kuuluvat esimerkiksi sähköasentaja, pursimies ja korjausmies. Merimies-Unioni huolehtii jäsentensä eduista ja osallistuu työsuojelun kehittämiseen sekä tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Tie merimieheksi on usein alkanut aputehtävistä.

Next

M/s Bore Bank, Kotka, Hietasen satama 2019

merimies unioni

Merimies-Unioni sopii varustamoyhdistysten ja varustamoiden sekä muiden työnantajien kanssa palkoista ja niiden korotuksista, ylityökorvauksista, työajoista, vuosilomista ja muista työsuhteen keskeisistä ehdoista. Entisaikojen merimiesten kaltaisen miesyhteisön omine piirteineen ja järjestelmineen ovat muodostaneet myös eli hobot. Merimieheksi ryhtymiseen voi olla esimerkiksi seuraavia syitä: 1 taloudellinen pakko, 2 suvun tai perheen perinteet, 3 halu nähdä maailmaa ja 4 pako henkilökohtaisista vaikeuksista maissa. Ligniinin käyttömahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja tulevaisuudessa siitä voidaan tehdä esimerkiksi hiilikuitua, jota voidaan käyttää esimerkiksi auto- ja lentokoneteollisuudessa. Tervetuloa mukaan virkeään ja rentoon porukkaan! Tämän mahdollistamiseksi käytetään vahtivuoroiksi tai vahdeiksi kutsuttua.

Next

suomalainen merenkulku

merimies unioni

Laivan yhteisöön ja sen tavoille totuttaminen saattaa olla kovakourainenkin. Työehtosopimuksessa määritellään muun muassa palkkojen vähimmäisrajat, työajat, ylityökorvaukset ja loma-ajat. Sunilassa valmistetaan erilaisia havusellulaatuja, mäntyöljyä, tärpättiä sekä ligniiniä. Suomi on täysin riippuvainen merikuljetuksista maamme tuonnin ja viennin osalta, minkä johdosta Suomen on pakko ylläpitää ja kehittää omaa merenkulun osaamistaan. Paikkojen jako laivoille on perustunut ilmoitettuun tarpeeseen ja pestiä odottavien merimiesten jonotuslistoihin. Jos on epäselvyyttä siitä, tulisiko kuulua maapuolen liittoon vai Merimies-Unioniin, voi kysyä neuvoa Unionin jäsenpalvelusta. Asian lisäksi se tarjoaa moninaista virkistystä ja hupia.

Next

Jäsenyys

merimies unioni

Kotimaan matkustaja-alusliikenteelle on oma sopimuksensa. Aikaisempaan käsin ja nostureilla tapahtuneeseen lastin käsittelyyn verrattuna laivojen lastaus- ja purkuajat satamissa ovat lyhentyneet viikoista tai jopa kuukausista tunteihin ja päiviin 1970-luvulta lähtien. Merimies on työskentelevän henkilön ammattinimike. Samaan aikaan, kun suomalaiset merikuljetukset tekivät kaikkien aikojen ennätyksen, suomalaisten merenkulkijoiden määrä suomalaisilla kauppalaivoilla on vähentynyt. Merimies-Unionin jäsenet voivat käyttää liiton lomapaikkoja ja hyödyntää muita liiton jäsenetuja.

Next

Laivan Viihdeammattilaiset

merimies unioni

Miehistötarpeesta on voitu kuuluttaa ja pestuutilaisuuksia pitää kirkonmäellä sunnuntaisin. Ammattimiehet sijoittuvat tavallisten merimiesten ja päällystön väliin. Miesten ruokailu sekä omista varusteista ja hygieniasta huolehtiminen on voitu ajoittaa tapahtuvaksi nimenomaan vapaavahdilla. Työehtosopimus on Merimies-Unionin ja työnantajaliiton tai yksittäisen työnantajan välinen sopimus niistä ehdoista, joita noudatetaan kyseisen alan työsopimussuhteissa. Merimies-Unioni myös valvoo työehtosopimusten noudattamista.

Next