Nøtterøy videregående skole. Prosjekter og satsningsområder 2019-12-03

Nøtterøy videregående skole

nøtterøy videregående skole

Der ble vi tatt godt i mot av fengselsførstebetjent Aksel Bjune. Vi trenger hjelp fra foresatte til å forklare elevene det store bildet, og å bidra til en så normal situasjon som mulig. Nøtterøy videregående skole Motto En passe stor skole som ser deg Skoletype Grunnlagt 1977 Adresse Rektorveien 10 Anita Eikeland Larsen Klasser 21 2016 550 2008 Ansatte 75 2008 Nettsted Beliggenhet Nøtterøy videregående skole Nøtterøy videregående skole er en skole i kommune. Elgestad videregående skole var opprinnelig en som ble etablert i 1958. I forkant jobbet klassen med sosialisering og kriminalitet, og dagen etter jobbet vi med ekskursjonen vår til Bastøy fengsel. Brønnøysundregistrene Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret. Politiets vurdering er at hensikten med truslene er å skape frykt.

Next

Nøtterøy videregående skole

nøtterøy videregående skole

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene. For de videregående skolene i Vestfold og Telemark fylkeskommune betyr det at opplæringen fortsatt vil gå som normalt. En oppdatering om falske trusler fredag 31. Takk til Bastøy fengsel og førstefengselsbetjent Aksel Bjune for et godt opplegg og for at de har tatt oss i mot! Utdanning for fremtiden — læring for livet! Hun fikk også, som leder av aksjonskomitéen, æren av å overrekke Barnekreftforeningen i Vestfold 155. Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever. Elever og foresatte som har spørsmål, kan kontakte skolen.

Next

HELSE

nøtterøy videregående skole

Vi trenger hjelp fra foresatte. Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt. Den ligger i kommunens administrasjonssentrum, , rett ved siden av en annen skole,. Hvilken organisasjon og hvilket prosjekt elevene ønsker å støtte bestemmer de selv gjennom en demokratisk prosess. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Det kan vi i Høyskolen Kristiania hjelpe deg med å finne ut av! Det er stadig små og store prosjekter på gang på Nøtterøy videregående skole. Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever.

Next

Nøtterøy videregående skole : Fokus: samfunnskunnskap

nøtterøy videregående skole

Skolene har beredskap for å håndtere elevers reaksjoner på situasjonen. Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Vi hadde en omvisning på øya, og samtaler både med Aksel og en innsatt. Hendelsene har økt i omfang i løpet av høsten 2019, og spesielt siden begynnelsen av januar 2020. Skolen tilbyr også elevene en kulturell Paris-tur som et alternativ til den enorme russefesten i Kongeparken i mai.

Next

Nøtterøy videregående skole : Momente: tysk nivå 1

nøtterøy videregående skole

Mye positivt har blitt gjort bl. Juleavslutning for alle klassene i dag, og Lilja Sandven Lundevold åpnet med nydelig sang. Tusen takk til alle som gjorde tiden min så fin. Aksjon Akutt Hjelp er elevenes egen solidaritetsaksjon og hvert år setter skolen av en dag til aksjonen. Elever og foresatte som har spørsmål, kan kontakte den enkelte skole. Hun er fra New Zealand og valgte å dra på utveksling til Norge før hun starter universitetsstudier.

Next

HELSE

nøtterøy videregående skole

Selv om truslene ikke er vurdert som reelle, forstår vi at dette er ubehagelig for foresatte og elever. Hendelsene har økt i omfang i løpet av høsten 2019, og spesielt siden begynnelsen av januar 2020. Opplegget vi fulgte er et ledd i et forebyggingsprogram rettet mot ungdom, og vi mener at dette har effekt. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og benyttes av skolen, kommunen og staten for å kunne fortsette å utvikle og forbedre skolen og skolemiljøet. Politiet anbefaler alle skoler å opprettholde normal drift og aktivitet. Politiet vurderer alltid om det er fare for liv og helse når de blir kjent med alvorlige trusler.

Next

Prosjekter og satsningsområder

nøtterøy videregående skole

De orienterer om at etterforskningen er krevende, siden meldingene er sendt via dataservere i utlandet. De falske truslene fremstår for politiet som et forsøk på å skape utrygghet og frykt. Vi markerte Verdensdagen for psykisk helse onsdag 16. Et viktig mål er at du skal bli i stand til å tenke kritisk og til å gøre deg opp egne meninger om viktige samfunnsspørsmål. Rektor ved skolen er Anita Eikeland Larsen. Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13.

Next

Nøtterøy videregående skole

nøtterøy videregående skole

For lærekandidater er fristen 1. Gi dem en tommel opp og ta vel imot dem. Truslene er rettet i all hovedsak mot skoler og andre offentlige institusjoner. Mange av dem gjennomfører vi hvert eneste skoleår, mens andre er enkeltstående. Politiet har vurdert truslene, og anbefaler alle å opprettholde normal drift og aktivitet. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer. Deres oppfordring er at alle fortsetter å gå på skolen og på jobb.

Next

Skoleporten

nøtterøy videregående skole

Noen driver vi helt selv, og andre er resultatet av godt samarbeid med partnere på utsiden av skolen. Du godtar dette dersom du fortsetter å bruke nett-tjenestene. Alle skolene har beredskapsplaner med rutiner for kommunikasjon ved forskjellige hendelser. Ved reelle trusler eller hendelser vil elever og foresatte varsles direkte. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.

Next

Nøtterøy videregående skole

nøtterøy videregående skole

Vi sitter igjen med mange inntrykk, følelser og tanker. Og det klarte gruppen av modige elever fra de fem studiespesialiserende klassene på Vg1. Faget gir deg innsikt i hvordan kunnskap om samfunnet blir til, og hvordan den kan brukes. Skolen var lokalisert flere steder på Nøtterøy i løpet av sin levetid: Torød, Skjerve, Stangeby, og til sist Elgestad der den flyttet inn i nybygde lokaler i 1958. Kurset er gratis og går over 10 ganger fra februar til mai. Kanskje er det ikke så vanskelig som du tror. Truslene har kommet fra lett gjenkjennelige profiler som Gmail og Facebook, men dette er trolig hackede profiler.

Next