Ob tillägg kommunal 2020. Personlig assistent lön, 2020 2019-11-24

Vad räknas som storhelg?

ob tillägg kommunal 2020

För att få veta mer vad som gäller för dig eller ring Kommunal Direkt på telefon 010-442 70 00. Kollektivavtalet garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet. Procentregeln innebär nämligen att de anställda överkompenseras något jämfört med den normala lönen. Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid. Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse utbytas mot ett fast tillägg per månad eller annan period alternativt att man beaktat förekomsten av arbete på ob-tid vid fastställande av den kontanta månadslönen. Avtalsperiod: 1 juli 2017—30 juni 2020 Vem omfattas av avtalet? Det är höjda statsbidrag samt en skattehöjning, motsvarande en hundralapp på en medelinkomst som gett det ekonomiska utrymmet, enligt Anna Franson. Exempel Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema ett arbetspass, måndag - tisdag, som ligger mellan klockan 19.

Next

Personlig assistent lön, 2020

ob tillägg kommunal 2020

Lokalt har arbetsgivaren valt att betala mer till en yrkes­kategori än vad centralt avtal ger för obekväm arbetstid, i detta fall till sjuk­sköterskorna. Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med? Hur länge gäller aktuellt avtal? Avtalsperiod: 1 april 2017 — 31 mars 2020. Säkerhetsföretagen Hur länge gäller aktuellt avtal? Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Pingstafton är storhelg med inte heldag så 2019-06-07 är inte klämdag. Håll koll på dina rättigheter. Trettonhelgen, dvs Trettondagsafton och Trettondedag jul även kallat Trettondedagen eller Trettondagen , är exempel på en helg som inte räknas som storhelg.

Next

Semestertillägg

ob tillägg kommunal 2020

Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med? Förslaget berör även lokalvårdare, snickare, kökspersonal, transportörer, fastighetsskötare etcetera. Avtalet gäller dig som jobbar med distributions-, lager- och fabriksarbete med mera inom petroleumbranschen, exempelvis vid oljedepåer, gasdepåer, lager, förråd eller smörjoljefabriker. Kommunal arbetar på många olika sätt för att du ska få så mycket och så hög lön som möjligt. Avtalet gäller för terminalarbetare anställda vid speditions- och transportförmedlingsföretag anslutna till arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen. Vår motpart är Almega Tjänsteföretagen. Men det är bara miniminivåerna — golvet — som slås fast i avtalet, det kan alltså inte försämra villkoren, bara förbättra.

Next

Kommunal kräver rättvisa ob

ob tillägg kommunal 2020

Avtalsperioden är 1 maj 2017—30 april 2020 Vem omfattas av avtalet? Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning? Som medlem kan du lämna avtalsförslag om vilka förbättringar du vill att Kommunal ska driva i förhandlingarna. Regionrådet Anna Fransson medger att protesterna till viss del har spelat roll. Jaana Olsson, facklig rådgivare, Handels Direkt Handelsnytt Postadress Handelsnytts redaktion Box 849 101 36 Stockholm Besöksadress Klara Norra Kyrkogata 31 Stockholm Tf Chefredaktör Reporter Telefon 08 725 52 44 Reporter Telefon 08 725 52 45 Reporter Telefon 08 725 52 41 Reporter Telefon 08 725 52 43 Webbredaktör Telefon 08 725 52 92 E-post till medarbetare fornamn. Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Pacta. Vår motpart är Almega Tjänsteföretagen. Hitta du fel eller har du förslag? Det innebär att 5 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid på kvällstid och två av timmarna är förlagda till obekväm arbetstid natt. Numera får sjuksköterskor i Stockholms läns landsting dubbel ob-ersättning när de jobbar natt, medan vi undersköterskor som också jobbar natt inte får det.

Next

Avtalsrörelsen är igång!

ob tillägg kommunal 2020

Kl 06, 22 och 23 på helgen var fel samt 18-21. Kommunal är inte nöjt med den moderatledda majoritetens förslag kring ob-tillägget. Svar: Anställda på Coop butik eller Coop stormarknad omfattas av ob-ersättning på morgonen: Måndag—lördag 05. Friskolor och Privata förskolor Gäller alla medlemmar som arbetar inom privata förskolor och friskolor, folkhögskolor och fritidshem. Region Kronoberg får i år 178 miljoner kronor i skatteutjämningsbidrag. Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik reagerar med skärpa emot att den borgerliga majoriteten på detta sätt väljer att slå emot de yrkesgrupper som har de sämsta lönerna. Vi tecknar ett 70-tal kollektivavtal med olika villkor för olika branscher.

Next

Hur fungerar ob

ob tillägg kommunal 2020

Vår motpart är arbetsgivarorganisationen Svenska FlygBranschen. Dessutom kan du på olika sätt lära dig mer om hur en avtalsrörelse fungerar! Om det måste ske krävs en lokal överenskommelse, och även en för ob-ersättningen. Detta borde inte påverka ob-ersättningen, då det är just ersättning för obekväm arbetstid och inte för titlar. Avtalsperiod: 1 november 2016—31 oktober 2017 Vem omfattas av avtalet? Det var i maj förra året som regionen beslutade om kraftiga , som ett sätt att göra sig mindre beroende av hyrpersonal. På kan du följa utvecklingen direkt från förhandlingsrummet och löpande uppdateringar hittar du på Facebook och Twitter. Ersättningen kan variera en del utifrån vilket kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats, så det är viktigt att du kollar upp vad som gäller. Följ Handelsnytt på Jag arbetar i en butik och vill veta om det finns någon rätt till ob-ersättning på morgonen.

Next

Så mycket OB

ob tillägg kommunal 2020

En felaktig tid som inte går att tolka eller arbetspass som krockar ger felaktiga resultatet. I en optimal hälso- sjukvårdsorganisation arbetar alla medarbetare tillsammans för att skapa den bästa organisationen runt patienter. Om du hör till ett annat avtal än de uppräknade kan du kontakta ditt lokala fack om du har funderingar kring vad som gäller dig. Med all förberedelse och planering jobbar vi stenhårt under sammanlagt två år med att förbättra vardagen för Kommunals medlemmar. Ersättning för förskjuten obekväm arbetstid - ob-ersättning För att du ska ha rätt till extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid krävs att din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal där det är reglerat. Man känner sig mindre värd som uska i vården. Kommunal Hälso- Sjukvård och Trafik Kronoberg genom ordförande Jenny Sjöström.

Next

Håll koll på ob

ob tillägg kommunal 2020

Oavsett yrkestitel är den obekväma arbetstiden påfrestande och skall ersättas på lika villkor. Den moderatledda borgerliga majoriteten föreslår att det förhöjda ob-tillägget för kommunals grupper slopas medan det kvarstår för sjuksköterskor. Däremot finns det ob-ersättning som gäller enligt följande: Måndag—fredag 18. Inte bara undersköterskor och skötare drabbas av den moderata järnnäven. Avtalsperiod: 1 maj 2017—30 april 2020 Vem omfattas av avtalet? Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med? Deltidssmittan återfinns även hos kvinnor i mansdominerade branscher och många kvinnor jobbar deltid under en stor andel av sitt yrkesliv.

Next