Pasientreiser tromsø. Hotell Tromsø 2019-11-29

Habilitering for barn og unge, Tromsø

pasientreiser tromsø

Ledsageren skal være nødvendig for selve reisen, ikke for pasientens opphold for øvrig. Noen onsdager arrangerer senteret aktiviteter som: Vardesenteret holder til i fløy E1 i Breivika. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet 2020 © itromso. Dette er saker der du sender søknaden digitalt på helsenorge. Disse varierer ofte med menstruasjonssyklus.

Next

Rekvirere transport

pasientreiser tromsø

Tromsø also provides an access point for Spitsbergen, where 6 national parks teem with arctic flora and fauna. Pasientreiser Nordlandssykehuset Pasientreisekontoret i Gravdal ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Nordlandssykehuset. Dette kan påvirke bildene og gjøre bildevurderingen vanskeligere. Dette er informasjon som brukes når røntgenlegene gransker bildene. Klagen må begrunnes, og du må nevne hvilken endring som ønskes fra det opprinnelige vedtaket. Hvis det mangler rutegående transport på strekningen, kan lokalt pasientreisekontor gi rekvisisjon til annen type transport.

Next

Pasientreiser

pasientreiser tromsø

Ta kontakt med Pasientreiser Helgelandssykehuset for bestilling og planlegging av pasientreiser i områdene som tilhører Helgelandssykehuset. For å få dekket reiseutgifter med rutegående transport forutsettes det at avstanden til behandlingsstedet er mer enn tre kilometer, og at reisen koster mer enn lokal minstetakst med offentlig transport. Smerte oppleves forskjellig av ulike personer. Hvis du har fri bruk inkludert i abonnementet ditt, betaler du ikke for å ringe vårt nummer. Mange pasienter har med reisefølge til behandling. Rutetider for Helseekspressen og helsebussen Helseekspressene og helsebussene er spesialbygget for pasienter som skal til behandling, og organiseres av de lokale pasientreisekontorene. Dersom dere ønsker leilighet, må du kontakte Habilitering for barn og unge for nærmere avtale.

Next

Smerteavdelingen, Tromsø

pasientreiser tromsø

I henvisningen skal resultater fra medisinske utredninger og tidligere behandlinger beskrives og sammenfattes på et relevant detaljnivå. Det er fastlegen din som henviser til mammografi, mens til Mammografiprogrammet inviteres automatisk kvinner i alderen 50 - 69 år hvert andre år. Cash free Clarion Hotel The Edge gjør det enklere og sikrere for deg som gjest og er derfor kontantfritt. Har du frikort så slipper du egenandel, men reiser i forbindelse med fritt behandlingsvalg, inngår ikke i grunnlaget for frikort. Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.

Next

Kontakt Pasientreiser

pasientreiser tromsø

Ved bruk av e-post, oppfordrer vi deg til å ikke sende sensitive personopplysninger som sykdom, diagnose og personnummer. Det er kun pasientreisekontorene som skal bruke det nye planleggingssystemet. Mer informasjon Informasjonen på helsenorge. Det er nødvendig å ha med navn, kontaktinformasjon og personnummer til den som gir fullmakt, og til personen som får fullmakt. Nyere forskning tyder på at langvarig smerte har sammenheng med endringer i nervesystemet og at medikamenter ofte i begrenset grad vil kunne påvirke disse endringene. I tillegg må behandlingsstedet du jobber ved være registrert. Dersom henvisningen fra din lege inneholder opplysninger som tilsier klinisk mistanke om alvorlig sykdom f.

Next

Kontakt Pasientreiser

pasientreiser tromsø

Our city center location means you'll have easy access to nearby cultural attractions, restaurants and shops, while enjoying stunning scenic views of the surrounding mountains, forests, and fjords. Hvorfor kjenner vi deg igjen? Fullmakt i posten Hvis du sender en fullmakt i posten, bør det komme klart frem av dokumentet at det er en fullmakt. I de tilfellene behandleren ikke har tilgang til elektronisk rekvirering, for eksempel ved nedetid i systemet eller ved hjemmebesøk, skal rød papirrekvisisjon benyttes som reserveløsning. Der får du kjøpt varm og kald mat og drikke. Hvis du reiser med buss eller båt, bør du sjekke på om den faktisk går på den tiden du har planlagt. Dette innebærer at pasientene, som ved sykehuspoliklinikker, kun betaler ordinær egenandel samt et lite tillegg for forbruksmateriell. Pasientreiser, Boks 568, 8651 Mosjøen Hold inn Ctrl-tasten Cmd-tasten på Mac.

Next

Finn ditt lokale pasientreisekontor

pasientreiser tromsø

Overnatting på Habilitering for barn og unge belastes med en egenandel iht. Les mer om dette under våre. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter dekkes. Innføring av nytt system Det nye systemet innføres regionsvis, med oppstart i Helse Midt-Norge vinteren 2020. For å gjøre det enklere å vurdere behovet for rekvirert transport, er det laget en veileder for rekvirenter.

Next

Forside

pasientreiser tromsø

Fra utlandet Befinner du deg i utlandet, kan du kontakte Pasientreiser på telefonnummer 0047 915 05 515. Klage på vedtak om pasientreise Du har rett til å klage hvis du er uenig i vedtaket. Underliggende organisk sykdom kan være delforklaring til smertetilstanden, men en organisk diagnose er likevel svært sjelden eneste forklaring på pasientens lidelse og funksjonssvikt. Rommene har stellebord med utstyr. Da ringer du ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 så snart du har mottatt innkallingsbrevet ditt.

Next

Forside

pasientreiser tromsø

Ansvaret for reiseplanlegging, gjennomføring av reiser med rekvisisjon, samt saksbehandling av reiseregninger, ligger hos 18 lokale pasientreisekontor i landet. Vi vurderer pasienter etter henvisning fra allmenn- eller sykehusleger. Fokus er på tiltak som bedrer livsfunksjon. Reisen må også som hovedregel gå over mer enn én takstsone. Fokus er på tiltak som bedrer livsfunksjon.

Next