Studentweb nla. Studentweb 2019-11-22

Welcome to Life, Second Edition

studentweb nla

Er du ny student, må du i tillegg. Semester registration and approval of the education plan In addition to paying the semester fee you have to register for the semester on Studentweb. Ved å samtykke til dette, gjer du arbeidet for faglærar enklare. Du kan redigere undervisnings- og vurderingsmeldingar etter at du har semesterregistrert deg innan fristen 1. Framsida på Studentweb viser deg viktige meldingar som tek for seg status på semesterregistrering og betaling samt andre viktige hendingar som for eksempel eksamensdatoar og andre påminningar.

Next

New student

studentweb nla

We also offer digital student cards. The system is also used for some written examinations. Resultat UiA har innhenta frå andre institusjonar finn du også her. Studium Denne sida gjev oversikt over alle studieprogram som du er knytt til på UiA. Betaling Her finn du betalingsinformasjon for semesteravgift. Om du ikkje har tatt i bruk felles offentleg kontaktregister, vedlikeheld du privat e-postadresse og mobilnummer i Studentweb.

Next

Welcome to Life, Second Edition

studentweb nla

If the registration is successful, the notice that you must register for the semester disappears from the front page of Studentweb. Kva skal merknadsfeltet brukast til? The information is retrieved from various sources. Du finn også informasjon om data som er rapportert inn til Lånekassen. Her vedlikeheld du generell informasjon som adresse, mobilnummer og e-post, samt gir ulike samtykker. Det er også her du tingar karakterutskrift og ser opplysningar som UiA har rapportert til Lånekassa. Du skal ikkje laste opp nokon dokument i Søknadsweb! Namn og heimeadresse oppdateres mot folkeregisteret ca 1.

Next

Søknadsweb

studentweb nla

The responsibility for processing of personal information about students has been delegated to the head of studies. Bruk av bilete fra studentkort Her samtykker du til at bilete du tok for bruk på studentkort kan brukast i interne system faglærar brukar knytt til undervisninga, til høva klasselister og oppmøteregistrering. Oppmeldingsfrist er den same som fristen for semesterregistrering; 1. As a student, you are obliged to check Canvas at least once a week. Resultat Her finn du eksamensresultat og kan bestille karakterutskrift. Bestillingar Her kan du tinge karakterutskrift og semesterkvittering.

Next

New student

studentweb nla

Information will be provided before the semester starts. Du kan legge inn inntil fem avtalealternativ. Betaling Du skal opprette faktura sjølv. Endring i studieplass Studentar som skifter studieprogram eller blir overført til nytt kull, må melde dette til canvas hvl. Du kan gå inn og endre på søknaden fram til søknadsfristen. Pay your semester fee In order to be registered as a student, you must have paid the semester fee to the Student Welfare Organisation Studentsamskipnaden.

Next

Canvas

studentweb nla

The project will provide forest managers with tools that improve forest resilience to climate change, and contribute to reduced green house gas emissions by substituting fossil based products with forest products, and at the same time, provide increased and sustainable economic returns to the forest owner. Du bør difor ha det meste klart før du opnar Søknadsweb. Du loggar deg på Studentweb via Feide, med brukarnamnet og passordet ditt. Merk at det kan ta et par timer før påloggingen din vil virke! Studentweb Studentweb is a web application in which students can perform a number of tasks related to academic administration, such as registering for the semester, teaching and examinations. Dokument Her kan du sjå e-postar og sms sendt frå høgskulen. When registering for the semester, check that your updated address es are registered, examine and approve your education plan and register for teaching and assessment for students with an education plan, this registration takes place automatically, but you still have to check that you can find your teaching and assessment notifications under My active courses Aktive emner. With a valid student card, you can receive a discount on such things as public transport.

Next

Søknadsweb

studentweb nla

You activate the user account yourself by. To enable you to sit a digital examination we send personal information about you to Inspera, which develops and operates the Inspera Assessment system. . The system is also accessible for private university colleges. Har du endra namn og ynsker det endra med ein gong, gje oss Privat e-postadresse og mobilnummer Om du har registrert dette i eit felles offentleg kontaktregister, så hentes opplysningane derfrå, og du må eventuelt vedlikehalde dem der.

Next

Welcome to Life, Second Edition

studentweb nla

In order to gain access to the subjects on the learning platform, you must normally have registered for the semester and approved your education plan on Studentweb. Du vil få informasjon og hjelp av UiB til å gjere dette. Haven't you received an invoice? You have the possibility to opt out of the display of some types of personal information, such as your facial image. The tuition fee invoice is published on Studenweb in August. Profil Oppe til høgre finn du profilen din. Vurderingsmeldt vil seie oppmeldt til eksamen. This responsibility includes the preparation of necessary procedures to ensure data quality and confidentiality and provision of sufficient training in the use of the systems.

Next

Canvas

studentweb nla

Når søknaden er sendt, vil du få tilsendt ein kvittering på epost som fortel deg litt om den videre prosessen. Fristar som ikkje vert halde kan få store konsekvensar, for eksempel i form av forseinkingar i studiet. Bestilling Her kan du bestille karakterutskrift og semesterkvittering. Student card Once you are registered for the semester, you can get a student card with your picture and a sticker on it. This may include information that you enter in the context of application processes or registering for the semester, or else stem from registration of grades or regular academic administration. You must have activated a user account see above in order to log in. You can find information on teaching, PowerPoint presentations, important messages, etc, on the subject pages on the learning platform.

Next