Varden nyheter i dag. De siste nyhetene 2019-11-22

DEBATT: Sveriges regionpolitiker missköter vården så att människor dör

varden nyheter i dag

Jag trodde aldrig att sjukvården skulle falla så djupt i det här landet som den nu gjort i flera regioner, men främst i Skåne, där fullt behandlingsbara cancerpatienter med lever och bukspottkörtelcancer i operationskön att cancern hunnit sprida sig, så att de i stället hamnat i terminalvård, alltså vård i livets slutskede. . Det är ett politiskt moras utan motstycke och det finns överhuvudtaget inget försvar, bara ett kallt konstaterande, att Sveriges regionpolitiker, oavsett partitillhörighet, inte längre ska ha ansvar över något så viktigt som sjukvården. Vad avser Skåne så är det bristen på narkossjuksköterskor som är orsaken till detta hemska. Sveriges regionpolitiker, oavsett parti, ska inte ha ansvar för något så viktigt som sjukvården. Det kan verkligen inte ha kommit som en överraskning för regionpolitikerna att bristen fanns.

Next

De siste nyhetene

varden nyheter i dag

Kan det bli mera uppenbart än att hälso- och sjukvården nu måste förstatligas, så att staten får ta ett helhetsgrepp över bland det viktigaste vi har, nämligen hälso- och sjukvården. Det visar det senaste exemplet där patienter i Skåne som kunnat få behandling fick vänta så länge att de inte blev behandlingsbara. Låt i stället staten ta ett helhetsansvar för sjukvården, skriver Christer Siwertsson, tidigare moderat regionpolitiker i Jämtlands län och själv distriktsjuksköterska. Varför har man inte utbildat bort bristen med full lön och sedan sett till att sjuksköterskeskrået, oavsett specialitet, fått en lön och en arbetsmiljö som motiverat dem att stanna kvar på sina tjänster? Det börjar nämligen att bli livsfarligt att bli sjuk, oavsett diagnos. . .

Next

DEBATT: Sveriges regionpolitiker missköter vården så att människor dör

varden nyheter i dag

. . . . . .

Next

De siste nyhetene

varden nyheter i dag

. . . . . . .

Next

De siste nyhetene

varden nyheter i dag

. . . . .

Next

DEBATT: Sveriges regionpolitiker missköter vården så att människor dör

varden nyheter i dag

. . . . . .

Next

De siste nyhetene

varden nyheter i dag

. . . . . .

Next

De siste nyhetene

varden nyheter i dag

. . . . .

Next

De siste nyhetene

varden nyheter i dag

. . . . . .

Next

DEBATT: Sveriges regionpolitiker missköter vården så att människor dör

varden nyheter i dag

. . . . .

Next