Vg valgomat. Dagbladet 2019-11-27

BRUK STEMMERETTEN

vg valgomat

Politiske meninger bør være ganske løse og ledige synes jeg. Jeg håper at med 4 nye år så klarer de å redusere kostnaden til kollektivt og øke grønt arealene i byen. Synleggjer forskjellar Spørsmåla er valt ut for visa forskjellar mellom partia. Flere av skoleklassene ved de lokale skolene har over 90% innvandrere, og det resulterer i null integrering. Helt enig, personlig bryr jeg meg mest verdier og ideologi, om personene i partiet er perfekte, løgnere eller voldtektsmenn, bryr jeg meg lite om. Svara er oppgjeve i prosent.

Next

Hvem skal dere stemme på og hvorfor? : norge

vg valgomat

Alle partiprogrammene lover det samme, bedre skole, helsevesen og fokus på miljø, men ingen av de sier noe om hvor de skal hente penger fra. Jeg vet det er diskuterbart om dette kan kalles saker for lokalvalg, men jeg føler det er greit å få noen på plass som faktisk er opptatt av slike ting da det er noe som i meget stor grad former mitt lokalmiljø. Lokalval handlar i stor grad om kven folk er og kvar dei bur. Mye bedre med en linje som kan ta for seg et nytt område av byen. Der har vi plassert dem basert på hvilke store partier de ligner mest på.

Next

NAT64 Check

vg valgomat

Ellers støtter jeg også mye av deres nasjonale politikker også. Det er også en kraftig kollektivsatsing. Hvis du ikke kjenner til de personer som stiller kan du kanskje vurdere mer ut i fra politiske kulturen de kommer fra. Men dessverre har de et par ting som jeg er kraftig uenig i. Rødt og FrP kan reklamere for hva de vil, men jeg vet hva de vil gjøre om de hadde selvstendig makt, uansett hva som blir diskutert i media. Via automatiske påminningar vart vi politikarar masa på inntil vi fulgte vår personlege lenke og svara på 34 konkrete påstandar i eit nettskjema. Dersom du ser på hvem som sitter i bystyret i Oslo så er kun 3 av 59 fra FrP.

Next

Valgomat 2019

vg valgomat

Hadde det vært noen aktuelle lenger til høyre hadde nok de vunnet min stemme istedet. Eit dårleg kvalitetssikra system som leverer resultat etter bingometoden kan difor i verste fall gi demokratisk slagside. Vennlig hilsen 19 år gammel valgmedarbeider. . Dess fleire valgomatar du prøver, dess betre innblikk kan du få i korleis meiningane dine samsvarar med meiningane til dei forskjellige partia. Der lasta vi sjølv opp bilete og kunne skrive ein liten appell i tillegg.

Next

VGs superenkle valgomat

vg valgomat

Det er om en hudinfeksjon dypt under huden skal bare behandles med bandasjer. Du kan ikke være veldig nyansert med valget ditt, fordi du velger en person eller verre: en gruppe med personer. Du kan ikke krysse fingrene og håpe på at de gjør alt de sier. Me vil også tilrå å prøva andre valgomatar. Er det spesifikke ting som staten bestyrer som kommunen ikke makter å gjøre noe med kan de uansett legge press oppover og ofte omprioritere.

Next

NAT64 Check

vg valgomat

Det å se på mine egne meninger utenifra hjelper meg masse, det får meg til å vurdere dem igjen. Nettleseren din støtter ikke video. Både politikarar og bygdefolk deltok i markeringa. Og ikkje minst gjeld dette for den som vil lage ein valgomat som skal gi veljarane eit hint om kva politikarar som står dei nærast innafor ulike tema og saksområde. Dei neste fire åra skal eg representere den partiuavhengige Bjoa bygdeliste i kommunestyret.

Next

NAT64 Check

vg valgomat

Ikkje heilt nøgd med resultatet av partitesten vår? Jeg personlig tenker at klimaendring er fremtidens største problem, og det kan kun løses om det nevnes oftere i mediene, sånn at folk er nødt til å ta stilling til det. Stor dag på Vågstranda I dag blei det feira at det er slutt på bompengeinnkrevinga ved Vågstrandtunnelen i Rauma. Er ingen garantert sak at jeg stemmer Rødt ved neste stortingsvalg, får se hva slags valgløfter de kommer med og hvordan de spiller med de andre partiene når tiden nærmer seg. Og sånn som det ser ut nå, så stemmer jeg nok Rødt ved neste stortingsvalg. Venstre har forvandla seg til et rent miljøparti og de andre partiene har ikke særlig fokus på klassiske borgerrettigheter.

Next

Olivers Blogg

vg valgomat

Planene til utvidelse av T-banen er også helt håpløse med å bygge ut nok en tunnel fra Tøyen gjennom sentrum. Han hadde tydelegvis ikkje lese reknearket. Underveis får du se hva partiene mener om de ulike sakene. Vi blir fanget i en bompengering uansett hvilken vei man kjører, og kollektivsituasjonen her er en vits. Total mangel på innfartsparkering, og sild i tønne er en understatement. Elles tenker eg å stemme Piratpartiet på fylkestingvalget, då personvern på internett og meir åpent demokrati er mi hjertesak.

Next

Finn ditt parti i vår valgomat

vg valgomat

Likar eigentleg grunnfundamenta til Venstre betre som liberalistisk-sosialistiske og sterke tilhengere av personvern, men for min del fokuserar dei for masse på miljø og «ofrar» dei andre sakene. Dette gjer skildringa av lokalpolitikken til ei krevjande øving for media. Så lenge du veit kva du meiner, kan valgomaten visa kva parti som meiner det same som deg. Ikkje i Haugesund kommune der eg jobbar, men i Vindafjord kommune der eg bur. Hvis du ikke får opp alle partiene, kan du trykke på plusstegnet for å se mer. Jeg føler det nesten blir litt som å si at ekspertene på luksusfellen skambelegger deltakerne når de sier at livsstilen deres ikke er bærekraftig med økonomien de har. Dette kan difor gje andre resultat.

Next

Avisa Nordhordland

vg valgomat

Det gir ikkje berre ein skilnad i metode og ressursbruk. Han meiner det betyr svært mykje, spesielt for barnefamiliar, som reiser mykje på ulike aktivitetar. Problemet er at jeg ser svært få positive konsekvenser for meg selv og andre pendlere av å betale. Hvis du lurer på hva forkortelsene betyr, kan du trykke på dem. Av kapasitetsomsyn har me ikkje tatt med alle listene som stiller til val.

Next