Yr tysnes. Yr 2019-11-30

Tysnes

yr tysnes

Several place names around the farm also have sacred meanings: Ve holy place , Helgastein holy rock , Godøy the god's island , and Vevatnet the holy lake. Bratte skrüningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er sÌrleg utsette. Fare for utløysing av sørpeskred gjeld sÌrleg i omrüde med meir enn 40 cm snø. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Onarheim is a village on the island of.

Next

Yr

yr tysnes

Tysnes is the 238th most populous municipality in Norway with a population of 2,846. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva. Gjelder for Sør-Noreg sør for Stad og sør for Mjøsa Sundag er det venta mykje nedbør over Sør-Noreg. Følg med på vêrmeldinga og —radaren, samt oppdateringar på varsom. The island municipality is located in a group of islands near the mouth of the. The municipality is governed by a of elected representatives, which in turn elect a.

Next

Tysnes

yr tysnes

There is a silver above the axes which was added to the municipal arms to distinguish it from the medieval arms. The is the village of. It was historically a center of power in the region. Nedbør Vind kl 15—18 Kraftig regn. The largest of these islands, named , can be reached from the mainland either by to the village of on the north side of the island or by the constructed on the eastern side of the island. Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er høge.

Next

Tysnes

yr tysnes

Tilpass farten og kjør etter forholdene. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. The municipality falls under the and the. Rødt nivü - ekstrem fare hjelp. It is part of the in the. The municipal borders have not changed since that time.

Next

Tysnes

yr tysnes

On 1 January 1907, the small portion of Tysnes located on the mainland population: 67 was transferred to the neighboring municipality of. The arms are derived from the seal of the medieval. The second largest island is , which is connected to Tysnesøya by a small road bridge. Nedbør Vind kl 0—6 Kraftig regn. I følge gjeldande prognosar kan det koma opp mot 80 mm på 12 timar og 100 mm i døgnet på Vestlandet, og opp mot 30 mm i døgnet på Austlandet. Vannstanden er ventet å være på det høyeste søndag omkring kl 11-12, og kl 23-24. Other population centres in Tysnes include the villages of and.

Next

Tysnes

yr tysnes

The 255-square-kilometre 98 sq mi municipality is the 283th largest by area out of the 356 municipalities in Norway. Noen reiser vil kunne fü lenger reisetid. The old name of the big island of Tysnesøy was NjarðarlǍg the district of the god. KonsekvenserFare for overvann i tettbygde omrüder. The majority of the municipal population lives on the island of , the largest island in the municipality. Skreda vert ofte kanaliserte ned forsenkingar og bekkeløp og kan dü utvikla seg til flaumskred.

Next

Yr

yr tysnes

Flaumskred har lang rekkevidde og kan gü ned i dalbotnen sjølv om dei losnar høgt i terrenget. The village is now part of Tysnes municipality. Rødt nivü - ekstrem fare hjelp. Snøen er stadvis metta med vatn. KystnÌre og lügareliggande strøk, samt omrüde som frü før er snøfrie vil vera mest utsette. KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt Gjelder for Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag Varsel for strekningen Ryvarden fyr til Rørvik: Søndag og natt til mandag er det ventet høy vannstand, estimert til 50-60 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellene. This is probably the only place in named after the god Tyr.

Next

Yr

yr tysnes

Nedbør Vind kl 0—6 Regn. Relativt høge temperaturar og mykje vind fører til stor snøsmelting, også i høgfjellet. Recently, a sun phenomenon connected to the original Tysnes headland has been discovered, and this seems to be the starting-point of the sacral name complex. Tysnes Urban East Norwegian: is a in ,. The arms show two crossed silver on a blue background.

Next

Yr

yr tysnes

Nedbørsområdet vil treffa Sørvestlandet tidleg på sundag, og flytta seg austover i løpet av dagen. . Hald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. The lies north of the municipality and the strait runs along the western side of the municipality. Rensking av dreneringsvegar og stikkrenner er anbefalt, slik av vatnet kan renna unna. Les artikkel her: — Meteorologene Meteorologene Det har blÃ¥st godt i Nordsjøen og pÃ¥ kysten av Vestlandet i natt. Sørpeskred kan losna i relativt slake hellingar der vatn samlar seg opp.

Next

Tysnes

yr tysnes

It is located in the of. . . . . . .

Next